Hoppa till huvudinnehåll

Kranmärkt – Hälsosamt och hållbart, utan transporter och onödigt avfall

Sveriges kranvattenkvalitet tillhör de bästa i världen, ändå blir det allt vanligare att i Sverige att dricka flaskvatten*. Detta trots att det går åt runt 300 gånger så mycket energi för en liter flaskvatten, jämfört med samma mängd kranvatten.** Dessutom blir det 250 gånger dyrare per liter jämfört med vatten från kranen***. För att få fler att välja kranvatten framför flaskvatten lanserar vi nu Kranmärkt i hela Sverige.

Kranmärkt (kranmarkt.se) är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Genom kranmärkningen tar verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

Kranmärk (#kranmärkt)
Vill din organisation kranmärka sig? Läs på Kranmarkt.se och beskriv det som ska kranmärkas, t.ex. verksamhet, enhet, event eller konferens.

Har du övriga frågor maila till kranmarkt@svensktvatten.se

Dessa har redan Kranmärkt hela eller delar av sin verksamhet: Finansinspektionen, Svenska Institutet, Energimyndigheten, CSN, Enheten för miljöskydd på Länsstyrelsen i Stockholms län, Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, Alingsås kommun, Götene kommun, Luleå kommun och Kristinehamns kommun.

Kranmärkt togs först fram lokalt av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten och har använts för att kranmärka lokala event, som till exempel Kulturkalaset i Göteborg.

 * Enligt statistik från Sveriges Bryggerier (204,7 miljoner 2009 jämfört med 231,7 miljoner liter år 2015)

**Hela rapporten (se kapitel 4.1 och 4.2):
Jämförelse av dricksvatten- översiktlig livscykelanalys (LCA), Konsumentföreningen Stockholm

***Kranvatten vs flaskvatten (Svenskt Vatten)