Legionella

Legionellabakterier finns naturligt i vatten men reduceras till låga nivåer i vattenverk. Olämpliga installationer i fastigheter kan leda till att legionella förökar sig. Legionella orsakar bl a legionärssjuka, som är en form av lunginflammation. Legionellabakterier sprids via luftaerosoler till exempel vid dusch, inte genom att man dricker vattnet.

Legionellabakterier finns naturligt i sjöar, vattendrag och grundvatten, som alla kan utgöra råvatten för produktion av dricksvatten. I sjöar, vattendrag och grundvatten utgör de ingen fara för människor. I vattenverk reduceras legionella och andra bakterier till ofarliga nivåer under behandlingen. Från vattenverket transporteras dricksvattnet i ledningar ut till fastigheter i samhället.

Legionellabakterier kan i olämpligt utformade tappvattensystem i fastigheter föröka sig och bli ett problem. Det är Boverket som är ansvarig myndighet med föreskrifter gällande fastighetsinstallationer. Branschorganisationen VVS-Företagen tar fram branschriktlinjer för fastighetsinstallationer.

Legionellabakterier trivs bäst i stillastående vatten vid temperaturer kring 40 grader Celsius. Då kan de föröka sig till farliga halter. Detta innebär att problem med legionella i första hand uppstår i en fastighets varmvattensystem. Enligt Boverkets byggregler måste varmvattnets temperatur vara lägst 50 grader Celsius vid varje tappställe. Det innebär att temperaturen ut från varmvattenberedaren måste vara högre för att man säkert skall undvika tillväxt av legionella.

Legionärssjuka och pontiacfeber

Legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, orsakas av bakterier inom familjen Legionella. Människor kan drabbas av legionärssjuka genom att andas in vattendimma med Legionellabakterier. Att dricka vatten är däremot inte farligt. Vattendimma kan bildas överallt där vatten tappas ur ledningsnät.

Legionellabakterier kan även orsaka pontiacfeber, som är en influensaliknande sjukdom. Det är oklart varför vissa människor får legionärssjuka och andra pontiacfeber. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om Legionellabakterier och de sjukdomar de kan ge upphov till.

Mer information

För dig som vill veta mer finns det en hel del att hämta. Boverket har gett ut en broschyr om Legionella och rapporten Legionella i vatteninstallationer, som du hittar i dokumentlistan.

VVS-företagens branschriktlinjer är framtagna med Boverkets föreskrifter som utgångspunkt. VVS-företagen har i samråd med Boverket och Smittskyddsinstitutet också tagit fram en handbok Legionella – Risker i VVS-installationer. Handboken kan beställas från VVS-företagen.


Stäng

Vad är detta?

Här kan du enkelt tipsa andra om intressanta saker. DIGG är en sajt där du som inloggad användare kan tipsa och rösta på andras tips. Flest röster hamnar högst upp på sajtens förstasida. FACEBOOK är ett community där du kan dela innehållet med dina vänner. DEL.ICIO.US är en bokmärkessajt där du kan spara länkar som du sedan har tillgång till från vilken internetuppkopplad dator som helst.

Stäng

Tipsa en vän

Stäng

Kontakt