Nyheter

2011-05-22Dricksvatten

Cryptosporidium i Skellefteå

I mitten av april rapporterade smittskyddsläkaren ett ökat antal sjukdomsfall med magsmärtor, diarréer, huvudvärk och feber i Skellefteå. Eftersom vinterkräksjuka grasserade samtidigt dröjde det innan man misstänkte någon annan orsak. Fredag den 15 april hade man dock konstaterat det första fallet av cryptosporidios.

I mitten av april rapporterade smittskyddsläkaren ett ökat antal sjukdomsfall med magsmärtor, diarréer, huvudvärk och feber i Skellefteå. Eftersom vinterkräksjuka grasserade samtidigt dröjde det innan man misstänkte någon annan orsak. Fredag den 15 april hade man dock konstaterat det första fallet av cryptosporidios och på måndagen konstaterades två fall till. Kommunen larmades då via Smittskyddsenheten och kommunens krisgrupp sammankallades. 

Man misstänkte dricksvattnet, och den 19 april gick kommunen ut med kokningsrekommendationer i Skellefteå gällande de som får sitt vatten från vattenverket Abborren (cirka 40 000 personer). Samma dag lade man ut en enkät på hemsidan för att ta reda på hur många som var/varit sjuka. Kommunen har sedan fortsatt att på ett föredömligt sätt sprida aktuell information om sjukdomen på sin hemsida.

Enkäten har hittills (9 maj) besvarats av 12 368 personer. Av dessa har cirka hälften, 6 167 personer, uppgett att de varit sjuka med de symptom som beskrivits. Från provtagning på lasarettet och vårdcentraler finns 114 konstaterade fall.

De mikrobiologiska vattenanalyserna visade inte på några förhöjda halter av bakterier. Prov togs därför på råvatten och dricksvatten och skickades till Smittskyddsinstitutet för cryptosporidiumanalys. Man hittade inga parasiter i dricksvattnet, däremot i avloppsvattnet. Abborrverket i Skellefteå tar vatten från älven och har kemisk fällning, snabbfilter och använder hypoklorit för desinfektion. Spridningen av de insjuknade personerna är fördelat i alla åldersgrupper och visar att de inte kan ha blivit smittade av mat. Det är därför troligast att parasiten kommer från dricksvattnet trots att den inte kunnat påvisas.

Liksom i Östersund kommer Skellefteå att få UV-aggregat från andra kommuner. Fördelen med det är att det går fortare att få UV-ljuset på plats i vattenverket. Det har nämligen blivit stor efterfrågan på UV-aggregat, inte bara i Sverige utan även i övriga Europa, vilket gör att leveranstiden från tillverkarna nu är tre till fyra månader. Till detta kommer installationen.

Crytposporidium måste ha en värd för att föröka och sprida sig. Människa, nötboskap, lamm och andra djur kan vara värd och parasiten sprids sedan med avföringen. En sjuk person kan utsöndra 10-100 miljoner oocystor, som är parasitens viloform. Oocystorna överlever länge i kallt vatten och fuktig jord. Den genotyp man hittade hos sjuka personer i Skellefteå är Cryptosporidium hominis och den finns endast hos människor. Hominis hittades även vid händelsen i Östersund.

Gullvy Hedenberg
gullvy.hedenberg@svensktvatten.se

Nyhetslista - Cryptosporidium i Skellefteå
2014-08-11Dricksvatten SOU 2014:53 Material i kontakt med dricksvatten Regeringen beslutade den 18 juli 2013 (dir. 2013:75) att tillkalla en särskild utredare för att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten, med syfte att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för... Läs mer
2014-07-31Dricksvatten Krav på ökad kontroll av vattenverken Dagens Nyheter har i två artiklar granskat dricksvattnet. Den ena artikeln rör riskerna med enskilda brunnar. Den andra, publicerad 31 juli, tar upp riskerna med smittspridning via kommunalt kranvatten. Läs mer
2014-06-15Dricksvatten Nordiska Dricksvattenkonferensen 2014 Nordiska Dricksvattenkonferensen 2014 hölls 2-4 juni i Helsingfors. Konferensen bjöd på många intressanta föredrag och lockade drygt 200 deltagare. Läs mer
2014-04-25Dricksvatten Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län I Svenskt Vattens tidning 2/2013 berättade vi om arbetet med en vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Länsstyrelsen skickade ut enkäter och träffade sedan representanter för VA, planering, miljö och räddningstjänst i de tolv berörda kommunerna. Läs mer
2014-04-01Dricksvatten Kommunernas kontroller får kritik I Livsmedelsverkets senaste rapport om kommunala myndigheters kontroll av dricksvattenanläggningar konstateras att mindre än var tredje av 3772 dricksvattenanläggningar kontrollerades år 2012. Formuleringen kan ge intrycket att dricksvattnet inte... Läs mer
Stäng

Vad är detta?

Här kan du enkelt tipsa andra om intressanta saker. DIGG är en sajt där du som inloggad användare kan tipsa och rösta på andras tips. Flest röster hamnar högst upp på sajtens förstasida. FACEBOOK är ett community där du kan dela innehållet med dina vänner. DEL.ICIO.US är en bokmärkessajt där du kan spara länkar som du sedan har tillgång till från vilken internetuppkopplad dator som helst.

Stäng

Tipsa en vän

Stäng

Kontakt