Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Kranmärkning av kommuner och myndigheter

  I samband med Världsvattendagen den 22 mars lanseras hållbarhetsmärkningen Kranmärkt på nationell nivå i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten. De som uppfyller kraven kan redan i dag ansöka om den nationella märkningen.

 • Kurs om radioaktiva ämnen i dricksvatten

  I Livsmedelsverkets Dricksvattenföreskrifter ingår numera krav på undersökningar av radioaktiva ämnen och krav på åtgärder när gränsvärden överskrids. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) anordnar nu en kurs om radioaktiva ämnen i dricksvatten.

 • Lär dig mäta algtoxiner i ditt vatten

  Giftiga blomningar av cyanobakterier (blågröna alger) ökar i svenska ytvatten. Nu har du som dricksvattenproducent möjlighet att vara med på en kostnadsfri workshop 9 maj (anmälan senast 31 mars) i Uppsala där du bl.a. får lära dig att mäta algtoxiner i vatten.

 • Vattnet tar slut!

  Onsdag 29 mars hålls en heldagskonferens i Kalmar om hur Länsstyrelsen i Kalmar län och kommunerna i Mörbylånga, Borgholm, Kalmar och Torsås tillsammans arbetade för att lösa den stora vattenbristen under 2016.

 • Vattenstämman 2017: Hur säkrar vi vattnet då Sverige växer?

  De senaste åren har Sverige haft en snabb befolkningsökning, om än ojämnt fördelad, och vi har passerat 10-miljonersstrecket. Nästa miljongräns uppnås sannolikt om nio år och det medför att vi behöver bygga drygt 700 000 nya bostäder. Vad behöver vi då göra för att ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav även i framtiden?

Fler nyheter