Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Många olösta frågor – få svar

  Klimatanpassningsutredningen har 29 maj presenterat sina förslag. Svenskt Vatten ser positivt på en del av dessa men regeringen behöver klargöra vad som behöver göras, vem som ska göra det och hur det ska finansieras. Sveriges kommuner har ett stort behov av tydligare regler för att kunna hantera ett klimat i förändring med både skyfall och vattenbrist. Klimatanpassningsutredningen bidrar bara med ett par pusselbitar och Svenskt Vatten anser att fortsatt utredning är nödvändig.

 • Nytt initiativ synliggör cirkulär ekonomi runt om i landet

  Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. I en ny kortfilm och broschyr beskrivs hur den cirkulära ekonomin hänger ihop.

 • VA-taxorna behöver fördubblas kommande 20 år

  Svenskt Vatten har initierat en studie som genomförts av RISE Research Institutes of Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund. - Rapporten visar entydigt på att stora investeringar behövs och att de måste påbörjas nu. Rapporten baseras på noggranna genomgångar av det bästa tillgängliga statistiska underlaget och har utförts av ledande experter. Längre och säkrare går inte att komma i en så här komplex frågeställning, säger Anna Linusson, vd hos branschorganisationen Svenskt Vatten.

 • Receptbelägg miljöfarliga läkemedel

  IVL har i samarbete med Svenskt Vatten Utveckling tagit fram rapporten ”Miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel till miljön”.

 • Ställ relevanta krav på avlopp som är enskilda

  Svenskt Vatten är positiva till generella föreskrifter för privatpersoners avlopp – s.k. enskilda avlopp. Sådana svarar för en ansenlig andel av fosforutsläppen till våra hav, sjöar och vattendrag.

Fler nyheter