Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Rörnät & Klimat 2017 - nu är programmet klart

  Svenskt Vatten inbjuder till "Rörnät och Klimat 2017” den 29-30 mars på Slagthuset i Malmö. Konferensen, som körs för 7:e året, har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom ”Vatten i den urbana miljön – med omnejd”.

 • Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

  Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) vid SLU har på uppdrag av HaV undersökt om de analyspaket för växtskyddsmedel som erbjuds av svenska laboratorier omfattar alla relevanta substanser. Merparten av de substanser som sålts i stora mängder under perioden 1985-2014 ingår i minst ett analyspaket. Det finns dock 23 stycken substanser som inte ingår och som man anser är relevanta att analysera.

 • Svenskt Vatten – Vattenresan nominerad till årets samhällsaktör

  Rösta fram oss till en vinnarplats!

 • Många vattenverk har begränsad kapacitet eller saknar bra vattenskyddsområden

  Svenskt Vattens undersökning ”VASS Vattenverk” visar att en fjärdedel av vattenverken har en utnyttjandegrad på över 90 procent och att det saknas vattenskyddsområden för många huvudvattentäkter. Båda faktorerna kan göra vattenförsörjningen för många människor sårbar.

 • Mikroplaster i miljön

  Svenskt Vatten har under 2016 arbetat fram ett PM om mikroplaster: "Mikroplaster – källor, uppströmsarbete samt möjligheter till rening vid kommunala reningsverk." Detta PM är tänkt att kunna fungera som stöd för alla de som inom och utanför VA-branschen, är intresserade av mikroplaster, dess källor, miljöeffekter och möjliga åtgärder.

Fler nyheter