Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Hushållspapper är vanligaste fultorkningen

  -En tredjedel av Sveriges befolkning vet inte att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten.

 • Kungälv investerar 500 miljoner i VA-utbyggnad

  Kungälvs kommun växer med fler invånare och för att möta efterfrågan av dricksvatten investerar kommunen ca 500 miljoner kronor i ett nytt vattenverk och att bygga ut det kommunala vatten- och avloppssystemet.

 • Om du är intresserad av att utveckla VA-branschen

  Svenskt Vatten har kommittéer inom dricksvatten, rörnät, avlopp, utbildning, utveckling, kommunikation och management. De är ett stöd för Svenskt Vatten i att företräda och bidra till utvecklingen av landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna.

 • Kadmiumhalterna minskar rejält - framgångsrikt detektivarbete vid reningsverk har gett resultat

  Under förra året förbättrades kvaliteten på avloppsslammet märkbart. Det framgår av de Revaq-certifierade reningsverkens årsrapport. Bland annat har halten av kadmium i slammet aldrig varit lägre. Det finns två förklaringar, reningsverkens förebyggande kemikaliearbete har varit mycket framgångsrikt och det regnade lite förra året.

 • Nya skatteregler drabbar vatten och avlopp orimligt hårt

  Svenskt Vatten är starkt kritiskt till Finansdepartementets förslag till ändrade skatteregler för företag. Speciallagstiftning hindrar kommunala bolag med ansvar för vatten och avlopp (VA) att bygga upp ett eget kapital för nödvändiga investeringar. De är genom av riksdagen stiftad lag tvingade att låna. Så om regeringen inte vill straffa de kommunala VA-bolagen extra hårt utan bara motverka skatteplanering med hjälp av ränteavdrag, då bör de följa Svenskt Vattens uppmaning och ändra i Lagen om allmänna vattentjänster.

Fler nyheter