Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Svenskt Vattens kommentarer till budgetpropositionen för 2018

  Svenskt Vatten noterar att regeringen nämner klimatanpassning, men propositionen innehåller alltför för få initiativ för att säkerställa att vatten hålls kvar i landskapet. Det handlar inte bara om grundvattenbildning utan också om att klara en hållbar dagvattenhantering vid skyfall i såväl våra städer som på landsbygden. Återställande av våtmarker är en bra, men otillräcklig, åtgärd.”

 • Anmäl dig nu till ”Från skyfallskartering till beredskapsplanering”.

  Vad kan vi göra för att minska konsekvenserna av skyfall? Den 28 november anordnar Svenskt Vatten och MSB seminariet "Från skyfallskartering till beredskapsplanering" i Göteborg för att diskutera detta.

 • Lägsta höjningen av vatten- och avloppstaxorna på över tio år

  Trots ett behov av fördubblade taxor för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen och avloppsreningen – så går utvecklingen åt motsatt håll. De årliga ökningarna i Sveriges kommuner blir allt lägre, både i absoluta tal och i förhållande till den allmänna prisutvecklingen. Ny statistisk från branschorganisationen Svenskt Vatten visar att 2017 är ökningen sammantaget lägre än på över tio år, om än med stora variationer mellan kommunerna.

 • Beställ filmen "Cirkulär ekonomi i praktiken" med egen avsändare

  Under våren tog branschorganisationerna Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten fram nytt material om cirkulär ekonomi i praktiken. Dels en broschyr med exempel samt en film som förklarar hur det hänger ihop och varför Sverige ligger i framkant på området.

 • Svenskt Vatten söker Ansvarig digitalisering

  Vill du göra en betydande insats för hälsa och miljö är Svenskt Vatten rätt arbetsplats för dig! Svenskt Vatten söker nu en person som kan driva och främja vårt arbete med digitalisering.

Fler nyheter