Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Nya skatteregler drabbar vatten och avlopp orimligt hårt

  Svenskt Vatten är starkt kritiskt till Finansdepartementets förslag till ändrade skatteregler för företag. Speciallagstiftning hindrar kommunala bolag med ansvar för vatten och avlopp (VA) att bygga upp ett eget kapital för nödvändiga investeringar. De är genom av riksdagen stiftad lag tvingade att låna. Så om regeringen inte vill straffa de kommunala VA-bolagen extra hårt utan bara motverka skatteplanering med hjälp av ränteavdrag, då bör de följa Svenskt Vattens uppmaning och ändra i Lagen om allmänna vattentjänster.

 • Europas vatten i siffror

  Eureau, där Svenskt Vatten är medlem tillsammans med 29 andra europeiska vattentjänstorganisationer, har publicerat sin årliga rapport ”Europe´s water in figures”.

 • Tillsammans kan vi klimatsäkra samhället, 5 okt 2017

  Sveriges Stadsbyggare, Svensk Försäkring och Svenskt Vatten genomförde den 5 okt ett seminarium om hur vi kan klimatsäkra samhället.

 • Medvind för svensk biogas – trots snålblåst

  Sveriges biogasproduktion ökade med fyra procent under år 2016, jämfört med året innan. Allt mer av denna biogas uppgraderas också till fordonsgas, hela 64 procent. Trots denna medvind för svensk biogas finns oroande tecken. Konkurrensen från subventionerad biogas har blivit tuff för många svenska producenter. Biogasens samtliga miljönyttor måste värderas bättre för att främja den investeringsvilja som finns på marknaden.

 • Svenskt Vattens yttrande över lagförslag om Weserdomen

  Svenskt Vatten har förståelse för att regeringen måste införa EU:s ramdirektiv för vatten och EU-domstolens s.k. Weserdom i svensk lagstiftning, men är starkt kritiska till flera av promemorians förslag om hur detta ska gå till och till förslagens konsekvenser.

Fler nyheter