Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Diplomkurser öppnar nya dörrar

  Ur Vattenmagasinet nr 1 2018: Linda Wendt, drifttekniker i Skövde kommun, arbetar sedan ett antal år tillbaka med driften av dricksvatten till de cirka 45 000 abonnenterna i Skövde tätort och kringliggande orter. Det innebär bland annat att se till att pumpstationer, reservoarer och ledningsnät är i gott skick och rengörs ordentligt.

 • Ny VD för Svenskt Vatten

  Pär Dalhielm, idag direktör för förvaltningen Stöd, fritid och entreprenad i Västerås stad, blir från 1 november ny vd på Svenskt Vatten. Han har en bred erfarenhet från politiskt styrda organisationer så väl på kommunal, regional som nationell nivå.

 • Regeringens fosforbeslut slår hårt mot lokala hållbara kretslopp

  Direktiven till slamutredning nummer fyra som beslutas efter tre års väntan, pekar i praktiken ut storskalig förbränning av resursen slam som den enda lösningen. Svenskt Vatten har under flera år efterfrågat ett beslut från regeringen som innefattar återföringsmål för näringsämnen som fosfor och kväve samt en modern lagstiftning för säkra och hållbara kretslopp där även lokala kretslopp kan fortsätta att fungera. Utredningsdirektiven saknar allt detta.

 • Sluta låtsas som det regnar

  Torkan och vattenbristen i Sverige våren och sommaren 2018 kanske äntligen kan få riksdag och regering att agera. Konsekvenserna av det förändrade klimatet märks kanske främst på vattnet. Ena dagen är det för mycket vatten, andra dagen för lite. Vatten har vi i Sverige länge tagit för givet och det märks. Trots att vi snart är mitt i valrörelsen är partierna tysta i vattenfrågorna.

 • Biogasstödet beslutat av regeringen - avloppsslam som substrat borttaget trots Svenskt Vattens protester

  Förordningen för stöd för uppgraderad biogas är nu beslutad av Regeringen, där alla detaljer om stödets omfattning och utformning regleras. Trots Regeringens besked i april och Svenskt Vattens upprepade kontakter med Jordbruksverket och Näringsdepartementet under maj och juni har Regeringen nu beslutat att stöd inte ges för uppgraderad biogas från avloppsslam. Avloppsslam får inte ingå till någon del.

Fler nyheter