Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Nytt initiativ synliggör cirkulär ekonomi runt om i landet

  Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi. I en ny kortfilm och broschyr beskrivs hur den cirkulära ekonomin hänger ihop.

 • VA-taxorna behöver fördubblas kommande 20 år

  Svenskt Vatten har initierat en studie som genomförts av RISE Research Institutes of Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund. - Rapporten visar entydigt på att stora investeringar behövs och att de måste påbörjas nu. Rapporten baseras på noggranna genomgångar av det bästa tillgängliga statistiska underlaget och har utförts av ledande experter. Längre och säkrare går inte att komma i en så här komplex frågeställning, säger Anna Linusson, vd hos branschorganisationen Svenskt Vatten.

 • Receptbelägg miljöfarliga läkemedel

  IVL har i samarbete med Svenskt Vatten Utveckling tagit fram rapporten ”Miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel till miljön”.

 • Ställ relevanta krav på avlopp som är enskilda

  Svenskt Vatten är positiva till generella föreskrifter för privatpersoners avlopp – s.k. enskilda avlopp. Sådana svarar för en ansenlig andel av fosforutsläppen till våra hav, sjöar och vattendrag.

 • Ny svensk representant i EurEau:s dricksvattenkommitté

  Alexander Keucken, teknisk utvecklingschef på VIVAB, Vatten och Miljö i Väst AB, har utsetts av Svenskt Vatten till ny representant i EurEau:s dricksvattenkommitté.

Fler nyheter