Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Svenskt Vattens preliminära svar på remissen om Riksintresseutredningen

  Svenskt Vattens utgångspunkt är, i likhet med Dricksvattenutredningens, att dricksvattnet utgör landets i särklass mest kritiska försörjningssystem, vilket gör att landets vattentäkter måste kunna stå sig i konkurrens med alla andra riksintressen när en avvägning i samband med samhällsplanering sker. Därför förordar vi att både grund- och ytvattenförekomster av stor betydelse ska kunna riksintresseklassas.

 • Vattnet tar slut!

  Onsdag 29 mars hålls en heldagskonferens i Kalmar om hur Länsstyrelsen i Kalmar län och kommunerna i Mörbylånga, Borgholm, Kalmar och Torsås tillsammans arbetade för att lösa den stora vattenbristen under 2016.

 • Vattenstämman 2017: Hur säkrar vi vattnet då Sverige växer?

  De senaste åren har Sverige haft en snabb befolkningsökning, om än ojämnt fördelad, och vi har passerat 10-miljonersstrecket. Nästa miljongräns uppnås sannolikt om nio år och det medför att vi behöver bygga drygt 700 000 nya bostäder. Vad behöver vi då göra för att ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav även i framtiden?

 • Nya regler om bräddningar

  Naturvårdsverkets nya föreskrifter om avloppsanläggningar började gälla från årsskiftet. Utöver krav på reningsverk så reglerar dessa även kontroll och rapportering av bräddningar utmed ledningsnät. Här finns en del nyheter att uppmärksamma.

 • Producenter av fordonsgas - nytt beräkningsverktyg för hållbarhetskriterierna

  Nu finns en uppdaterad version av biogasbranschens Excelverktyg för beräkning och rapportering enligt hållbarhetskriterierna. Det är viktigt att alla använder den nya versionen för att undvika problem när data ska överföras mellan olika företag. Rapporteringsskyldig är den som är skattskyldig för biogas som säljs som drivmedel (fordonsgas). Företag som kan visa att deras biogas är hållbar erhåller skattebefrielse.

Fler nyheter