Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Problemfylld sommar leder till eftertanke

  Ur Vattenmagasinet nr 2 2018. Sommaren 2018 var varm, torr och lång. På många ställen i landet uppstod kapacitetsproblem på dricksvattenssidan, med bevattningsförbud som konsekvens. Inte minst de som ansvarar för dricksvattenförsörjningen på VA-verken hade en problemfylld sommar.

 • Grupp ska underlätta rening av läkemedel och mikroplaster

  Ur Vattenmagasinet nr 2 2018. Erik Wall, chef för Käppalaförbundets process- och utvecklingsenhet, har utsetts att leda sekretariatet på Svenskt Vattens nya beställargrupp. Syftet med gruppen är att försöka hitta sätt som underlättar införandet av läkemedelsrening och rening av andra föroreningar. Det kan exempelvis vara att enas om metoder, tekniska krav och kriterier vid upphandling.

 • Vattenbokhandeln i ny tappning

  Svenskt Vatten har ersatt den gamla Vattenbokhandeln med en modern e-handelslösning. I dagsläget finns det drygt 600 publikationer och forskningsrapporter att köpa eller ladda ner.

 • Bristfälligt vattenskydd risk för framtiden

  Ur Vattenmagasinet nr 2 2018. – Vi vill att kommunerna ska vara skyldiga att ansöka om vattenskyddsområden och att Länsstyrelsen ska vara skyldig att besluta. Idag föreligger inte någon skyldighet och det leder till att cirka 25 procent av Sveriges kommuner helt saknar vattenskydd. Det berättar Clara Lidberg, jurist på Svenskt Vatten.

 • Pär Dalhielm som Lucka 21 hos Miljö&Utveckling

  Som lucka 21 intervjuas Svenskt Vattens Vd Pär Dalhielm i Miljö&Utveckling.

Fler nyheter