Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Biogas – det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi

  Ur Vattenmagasinet nr 1 2018: Ett av målen är att regeringen ska tillsätta en biogassamordnare, som kan föra biogasens talan på ett övergripande nationellt plan. Biogasen uppfyller många politikområden och det behöver finnas någon inom regeringen som ser till alla biogasens fördelar.

 • HD-dom riskerar ökat ansvar för kommunala dricksvattenproducenter

  Högsta domstolen har idag meddelat sitt utslag i en process som handlar om vilken lagstiftning som ska användas då skadeståndskrav prövas mellan Ronneby Miljö och Teknik AB (Miljöteknik) och PFAS-föreningen med anledning av att en av de kommunala vattentäkterna förorenats av potentiellt hälsofarliga PFAS-ämnen. HD har tagit ställning för att målet ska prövas enligt produktansvarslagen (PAL) när målet så småningom prövas i tingsrätten.

 • Senaste nytt om Nordic Poly Mark

  Efter ett möte i Oslo rörande Nordic Poly Mark mellan Nordiska Plaströrsgruppen och branschorganisationerna Svenskt Vatten, Danva, Norsk Vann och VVY publiceras följande gemensamma uttalande:

 • Revaq fyller tio år

  Revaq är ett certifieringssystem för landets reningsverk för att få kontroll på och fasa ut farliga ämnen i avloppsvattnet samt att skapa fungerande och säkra kretslopp av mull och näringsämnen. Det var den 10 juni 2008 som Ellinge reningsverk i Eslöv (numera VA SYD) Revaq-certifierades.

 • Svenskt Vattens kommentar till utredningen om hållbara vattentjänster

  Det är bra att 6 § föreslås bli bredare och öppnar för ett mer pragmatiskt och flexibelt synsätt på när kommunalt VA ska byggas ut. Däremot är det ett ogenomtänkt förslag att ge VA-huvudmannen ansvar för klimatanpassningsåtgärder som denne inte har möjlighet att genomföra. Utredningen har haft regeringens uppdrag att bl a se över kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) och att öka åtgärdstakten för enskilda avlopp.

Fler nyheter