Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Regeringens satsning mot torka välkommen - men otillräcklig

  Svenskt Vatten anser det viktigt och bra att regeringen uppmärksammar problemet med vattenbrist, även om denna satsning saknar tillräckligt helhetsperspektiv. Behoven av till exempel vattenskyddsområden uppmärksammas inte alls. Många vattentäkter saknar idag tillräckligt skydd och en majoritet av kommunerna har inga reservalternativ att ta till vid kris.

 • Tillsammans kan vi klimatsäkra samhället – hållbar dagvattenhantering i praktiken

  Save the date: 5/10 kl 9:30–16, Sheraton, Stockholm. Ska samhället klara att hantera skyfall behöver vi samarbeta över de kommunala kompetensgränserna. Svenskt Vatten har därför tillsammans med Sveriges Stadsbyggare och Svensk Försäkring dels arbetat fram en broschyr på temat samt anordnar gemensamt ett seminarium om hur vi tillsammans ska anta den utmaning som skyfall innebär.

 • Vattenstämman 2017 – här hittar du all dokumentation

  Cirka 630 engagerade personer besökte årets Vattenstämma i Karlstad. Nu finns presentationerna från våra talare att ladda ner här på webben.

 • LRF vill utreda sin medverkan i Revaq

  Certifieringssystemet för avloppsslam, Revaq, är föremål för diskussion inom Lantbrukarnas Riksförbund. Under deras stämma, som pågår 30 - 31 maj, togs beslut om att utreda LRF:s medverkan i Revaq. Beslutet föranleddes av en motion till stämman.

 • Klimatanpassningsutredningen – många olösta frågor, få svar

  Klimatanpassningsutredningen har 29 maj presenterat sina förslag. Svenskt Vatten ser positivt på en del av dessa men regeringen behöver klargöra vad som behöver göras, vem som ska göra det och hur det ska finansieras. Sveriges kommuner har ett stort behov av tydligare regler för att kunna hantera ett klimat i förändring med både skyfall och vattenbrist. Klimatanpassningsutredningen bidrar bara med ett par pusselbitar och Svenskt Vatten anser att fortsatt utredning är nödvändig.

Fler nyheter