Hoppa till huvudinnehåll

Vattenverksundersökning

VASS Vattenverk är en undersökning på anläggningsnivå, det vill säga den redovisar resultat för vattenverken. Med tanke på säkerhetsaspekten görs inte alla data tillgängliga, utan här redovisas endast slutsatser för hela landet.

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att utveckla och öka kunskapen om dricksvattenframställningen i landet genom att ta fram statistik för vattenverken på anläggningsnivå. Undersökningen är öppen för alla.

Aktuell status

Undersökningen kommer inte genomföras 2020.