Vattenverksundersökning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenverksundersökning

Undersökningen syftar till att ge Svenskt Vatten en aktuell lägesbild av dricksvattenförsörjningen i Sverige. Data som samlas in berör områdena råvatten, beredning, provtagning, tillsyn och riskbedömning, även data kring leveranssäkerhet och ekonomi finns med. Uppgifterna är av stor vikt för bedrivandet av ett bra stöd- och påverkansarbete. Undersökningen är öppen fram till och med 2022-11-23.

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är dels att ta fram ett underlag för att bedöma vattenverkens status och förutsättningarna för att leverera säkert dricksvatten i tillräcklig mängd, dels att utveckla och öka kunskapen om dricksvattenframställningen i Sverige. Med tanke på säkerhetsaspekten görs inte inrapporterade data tillgängliga, utan från denna undersökning redovisas endast slutsatser för hela landet.

Undersökningen är på anläggningsnivå, frivillig och öppen för alla Svenskt Vattens medlemmar att delta i. Det är möjligt att välja att delta med ett eller flera vattenverk.

Aktuell status

Undersökningen genomfördes senast 2016 med insamling av 2015-års data. Det har sedan dess beslutats att undersökningen bör genomföras med cirka fyra års intervall. Nästa undersökning planeras att genomföras 2022.

Kontakt

Svenskt Vattens kontaktpersoner för undersökningen är Birger Wallsten (birger.wallsten@svensktvatten.se) och Mats Engdahl (mats.engdahl@svensktvatten.se)