Rörnätsundersökning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rörnätsundersökning

Rörnätsundersökningen fokuserar på vilka rörmaterial som används för nyanläggning, omläggning och renovering i VA-Sverige.

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att undersöka vilka rörmaterial som används för nyanläggning, omläggning och renovering i VA-Sverige. VA-organisationer kan, när undersökningen är klar, hitta andra organisationer med samma materialvalsstrategi för erfarenhetsutbyte eller organisationer med erfarenhet av olika renoveringsmetoder som man själv funderar på.

Undersökningen genomförs på kommunnivå och är frivillig att delta i.

Aktuell status

Det finns inget inplanerat genomförande av undersökningen i nuläget.

Tidigare genomförda undersökningar

Undersökningen har genomförts två år, 2016 (med 2015-års data) och 2017 (med 2016-års data).

Kontakt

Svenskt Vattens kontaktperson för undersökningen är Magnus Bäckström magnus.backstrom@svensktvatten.se.