Hoppa till huvudinnehåll

Rörnätsundersökning

VASS Rörnät är en undersökning på kommunnivå som genomfördes första gången 2016. Frågorna avser vilka material som använts för VA-ledningar föregående år.

Undersökningens syfte

Syftet med VASS Rörnät är att se vilka rörmaterial som används för nyanläggning, omläggning och renovering i VA-Sverige. VA-organisationer kan, när undersökningen är klar, hitta andra organisationer med samma materialvalsstrategi för erfarenhetsutbyte eller organisationer med erfarenhet av olika renoveringsmetoder som man själv funderar på. Frågorna och stöd för inmatning finns längst ner på denna sida.

Undersökningen genomfördes för första gången 2016, med frågor avseende 2015. 

Aktuell status

Undersökningen VASS Rörnät genomfördes även 2017, med frågor avseende 2016. 

Resultaten är nu analyserade och rapporten finns till höger på sidan. Svarsfrekvensen ökade betydligt för VASS Rörnät 2016; 104 kommuner besvarade undersökningen jämfört med 78 kommuner år 2015. Men med tanke på att det är så pass få kommuner vill vi inte dra slutsatserna att detta är representativt för hela landet. Specifika projekt kan få stor påverkan på sammanställningen. Det som kan nämnas är:

  • Nyanläggning har en ännu högre andel av totalt anläggande jämfört med 2015, nära 3/4. Detta stämmer väl ihop med att förnyelsetakten generellt är låg på lednings­nätet.

  • Plaströr är absolut vanligast vid både nyanläggning och omläggning

  • Flexibla foder är dominerande för renovering av självfallsledningar

 

Undersökningen kommer inte att genomföras 2020.