Hoppa till huvudinnehåll

Revaqundersökningen

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att följa upp och redovisa data som enligt Revaq-reglerna ska rapporteras av de certifierade verken.

Aktuell status

Den 15 februari 2021 startar insamlingen av 2020 års data till VASS Revaq. Aktuellt excelark kommer att läggs upp nedan för en översikt av frågorna. Undersökningen stänger den 30 april. Resultaten från VASS Revaq = Revaq årsrapport 2020, publiceras i slutet av oktober 2021.

Anna Vestling anna.vestling@svensktvatten.se  är kontaktperson för undersökningen.

En sammanfattning av resultatet för 2019 års Revaqarbete = Årsrapport 2019, publicerades i november 2020. Läs mer här:https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/avloppsreningsverk-driver-pa-for-en-langsiktig-cirkular-ekonomi/