Hoppa till huvudinnehåll

Biogasundersökning

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att utveckla och öka kunskapen om biogasproduktion, biogasanvändning och rötrester i Sverige genom att ta fram statistik för biogasproduktion vid reningsverken på anläggningsnivå. 

Insamlingen av biogasstatistik genomförs på uppdrag av Energimyndigheten och görs i samarbete med Energigas Sverige, Avfall Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). 

Undersökningen ingår sedan statistikåret 2019 i Sveriges officiella statistik och omfattas från och med referensåret 2019 av uppgiftslämnarskyldighet enligt föreskrift (STEMFS 2016:5) med en tillhörande ändring som beslutades den 2 februari 2020. De VA-organisationer som blivit utvalda till undersökningen är enligt lag skyldiga att lämna uppgifterna. Biogasstatistiken är även grunden för att Svenskt Vatten i sitt påverkansarbete ska kunna främja utvecklingen av svensk biogasproduktion och biogasanvändning.

Lena Jonsson, Stockholm Vatten och Avfall, lena.jonsson@svoa.se   bistår Svenskt Vatten med insamling av data.

Aktuell status

Den 15 februari 2021 startar insamlingen av 2020 års data till VASS Biogas. I mitten av februari 2021 mailar vi ut aktuella missivbrev och excelark. Aktuellt missivbrev kommer även att finnas nedan med mer detaljer för att fylla i undersökningen samt ett excelark för en översikt av frågorna. Undersökningen stänger den 18 april. Resultatet undersökning av 2020 års data publiceras i början av oktober 2021.

Resultatet för 2019 års data redovisades av Energimyndigheten i oktober 2020 då rapporten om biogasstatistiken för 2019 publicerades.  Läs mer om biogasrapporten här: https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/rekordstort-intresse-for-biogas/