Regionsammanställning​ - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Regionsammanställning​

Exempel på aktuella investeringsprojekt.

En sammanställning med exempel på aktuella investeringsprojekt per region i Sverige.​

Sammanställningen innefattar:​

  • Kortfattad beskrivning av primära drivkrafter för de största investeringarna. ​
  • Projektets ungefärliga investeringskostnad.​
  • Tidsperiod.​

Målgrupp för sammanställningen är primärt VA-chefer. Syftet är att informationen ska ge en översiktlig bild av stora och aktuella investeringar i VA med målet att kunna vara ett stöd vid beslut om investeringar i egen kommun.

Regional översikt investeringar (ppt)