Hoppa till huvudinnehåll

VA-investeringarna behöver öka – ett seminarium om problem och lösningar

Det behövs nyinvesteringar i VA-infrastruktur samtidigt som ersättningsinvesteringar i befintliga ledningar och verk behöver öka. Högre krav på rening och ett ökat behov av klimatanpassning kommer kräva åtgärder för att förstärka vatten- och avloppsverksamheten. Vattentjänstlagen och dess tillämpning begränsar dock huvudmännens möjlighet att långsiktigt avsätta medel till nödvändiga uppgraderingar och reinvesteringar. Svenskt Vatten anser därför att vattentjänstlagen måste ändras så att en långsiktigt hållbar finansiering av VA-verksamheten möjliggörs.

Allt inspelat material från seminariet finns tillgängligt nedan. 

 Film 1 morgon (ca. 70 minuter)

 
Film 2 förmiddag (ca. 3 minuter)

 
Film 3 förmiddag (ca. 60 minuter)

 
Film 4 eftermiddag (ca. 90 minuter)

 
Film 5 eftermiddag (ca. 30 minuter)

 
Film 6 avslutning (ca. 11 minuter)

 

Se hela programmet, alla deltagare och tider.

Program (med ungefärliga tider)

9.15-9.25 Anna Linusson, VD Svenskt Vatten: hälsar välkomna
9.25-9.55 Annika Malm, forskare på RISE: om investeringsbehovet 
10.00-10.20 Magnus Montelius, managementexpert Svenskt Vatten: taxeutveckling 
10.20-10.40 Gilbert Nordenswan, jurist Svenskt Vatten: Förslag till förändring av vattentjänstlagen
10.40-10.50 Bensträckare utan fika
10.55-11.10 Henrik Kant, förvaltningschef Kretslopp och vatten Göteborg: om investeringsbehov
11.10-11.25 Mats Rostö, VD Nacka Vatten och Avfall AB
11.30-12.00 Ewa Thorén, Avdelningschef verksamhetsstöd MittSverige Vatten & Avfall
12.15-13.15 Lunch 
13.00-13.20 Torbjörn Tagesson, Rådet för kommunal redovisning 
13.20-13.50 Paneldiskussion med ovanstående talare (kommunexempel, Ewa och Torbjörn)
13.50-14.10 Peter Sjöquist, SKL
14.10-14.30 Oscar Hjelte, Kommuninvest
14.30-15.00 Fika
15.00-15.30 Panel med fokus på lösning och slutsats 

  • Peter Sjöholm, ordförande Vatten & Miljö i Väst AB (Vivab) 
  • Lars Asklöf, Styrelseordförande, Aneby Vatten och Miljö AB
  • Oscar Hjelte, Kommuninvest

Avslut och sammanfattning av dagen