Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvattenrening med membran

Svenskt Vattens dricksvattenkommitté har 2017 varit i Skottland för att ta del av Scottish Waters erfarenheter kring användning av membran i dricksvattenproduktion, samt för att etablera nya samarbeten mellan länderna. Under resan besöktes två vattenverk med membrananläggningar som en del av sina processlösningar.

Skottland har idag 95 vattenverk med membraninstallationer som totalt står för ca 15 % av den totala dricksvattenproduktionen. Syftet med membraninstallationerna är färgreduktion, vilket kräver ett nanofiltreringsmembran (NF), alternativt mikrobiologisk barriär mot parasiten Cryptosporidium och då räcker det med ett ultrafiltreringsmembran (UF).

Läs hela reportaget