Hoppa till huvudinnehåll

Water Safety Plans och HACCP – arbetssätt för säkert dricksvatten

Två sätt att arbeta systematiskt för säkert dricksvatten är Water Safety Plans och HACCP. Här beskriver vi kortfattat arbetssätten och länkar vidare till utförlig information.

Water Safety Plans – WHO:s metod för säkert dricksvatten

Arbetssättet Water Safety Plans (WSP) har tagits fram av WHO som ett systematiskt sätt att säkerställa dricksvattenförsörjningen. Arbetet riktar in sig på att säkra upp hela kedjan från råvattentäkt till tappkran.

Det finns i dagsläget inget krav inom Sverige eller EU på att dricksvattenproducenter ska arbeta med WSP. För närvarande (2016) verkar inte det bli inkorporerat i dricksvattendirektivet. I Sverige arbetar dricksvattenproducenterna med flera delområden som ingår i arbetssättet, som HACCP och råvattenskydd. I en WSP ingår också bland annat säkerhet inom områdena sabotage och skadegörelse, IT och mikrobiologiska säkerhetsbarriärer.

HACCP förebygger, upptäcker och åtgärdar föroreningar

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Point, på svenska ungefär faroanalys och kritiska styrpunkter. HACCP togs ursprungligen fram av NASA för att kvalitetssäkra maten som astronauterna hade med på sina rymdresor. Numera är HACCP ett vedertaget sätt att arbeta inom livsmedelsbranschen. Målet är att upptäcka och åtgärda störningar i processen innan de märks hos konsumenten.

Egenkontrollprogram för dricksvatten med HACCP

HACCP är ett system som dricksvattenproducenter kan använda för att identifiera och bedöma faror och för att hitta kritiska punkter där förorening kan ske.

Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning ska upprätthålla en tillfredsställande hygien. Detta ska göras med metoder grundade på HACCP-principerna, enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (pdf).

För att underlätta vatten­verkens arbete med egenkontroll har Svenskt Vatten tagit fram branschriktlinjer i form av en handbok, Svenskt Vatten Publikation P111. Handboken innehåller bl. a. allmänna hygienregler och dess grundförutsättningar och vilka provtagningar och kontroller som ska genomföras på råvattnet, i beredningen och på dricksvattnet, liksom korrigerande åtgärder och utvärdering.