Hoppa till huvudinnehåll

Virus

Det finns många olika slags virus, och dessutom många undertyper. Virus är mycket små och sprids i första hand via direktkontakt, vatten eller livsmedel. De kan bara föröka sig inne i cellerna hos en värdorganism, och alltså inte i dricksvattensystemet.

Calicivirus (noro- och saprovirus)

Benämningen calicivirus omfattar noro- och saprovirus, populärt kallat ”vinterkräksjuka”. Symtom hos människa är framför allt kräkningar och diarré. Det är ett mycket vanligt förekommande virus under speciellt vinterhalvåret. Det sprids dels mellan personer, dels genom livsmedel och dricksvatten. Calicivirus är den mikroorganism som orsakar flest vattenburna sjukdomsutbrott i Sverige.

Calicivirus är tåligt och relativt motståndskraftigt mot klor. Vid större föroreningar av råvattnet (vid t.ex. bräddning av avloppsvatten) är inte alltid den gängse doseringen tillräcklig för att avdöda calicivirus.

Adenovirus  

Adenovirus kan ge olika sjukdomssymtom. Vanligast är luftvägsinfektioner men beroende på typ förekommer även mag- och tarmsymtom. Adenovirus är ett mycket motståndskraftigt virus som kräver höga kontakttider för desinfektion. Det finns inga rapporterade dricksvattenburna utbrott i Sverige. 

Hepatit E

Hepatit E orsakas av ett virus som liknar calicivirus, men symtomen påminner om hepatit A (epidemisk gulsot). Bland annat kan levern påverkas. Större hepatit E-utbrott har endast spridits via dricksvatten i länder i tredje värden. Enstaka fall har dock rapporterats från många länder. Viruset har isolerats från gris även i Europa. Det är dock oklart vilken roll det skulle kunna spela för vattenburna utbrott i Sverige. Hittills har inget sådant utbrott rapporterats. 

Att förebygga virusutbrott

Virus är förhållandevis resistenta mot klor, som därför inte kan räknas som en effektiv barriär i detta avseende. Det ska finnas både avdödande och avskiljande mikrobiologiska barriärer i ett ytvattenverk. Man bör göra en mikrobiologisk barriäranalys (MBA) för att kontrollera att vattenverket har tillräckligt antal barriärer.