Hoppa till huvudinnehåll

Parasiter

Parasiter som Cryptosporidium och Giardia kan smitta människor genom dricksvattnet och orsaka infektionsutbrott.

Cryptosporidum och Giardia är båda parasitära protozoer (populärt kallade parasiter) som förekommer i avföringen hos infekterade djur och människor. Cryptosporidium har varit känt som sjukdomsalstrande organism sedan 1970–80-talet. I ett stort utbrott i Milwaukee i USA 1994 uppskattas närmare 400 000 människor ha blivit sjuka.

På senare år har det förekommit flera parasitära utbrott i Norden. Mest uppmärksammade är kanske Giardia-utbrottet i Bergen 2004 och Cryptosporidie-utbrottet i Östersund 2010.

Symtomen varierar men många drabbas av diarréer och illamående. En del smittade uppvisar inga symptom.

Varför blir parasitutbrotten fler?

Att parasitutbrotten blir fler kan ha flera anledningar. En orsak kan vara att vi reser mer och får med oss infektioner hem som vi sprider via avloppsvattnet. En annan tänkbar orsak kan vara klimatförändringar som leder till kraftiga regn och översvämningar där gödsel eller orenat avlopp kommer ut i vattentäkterna.

Men det kan också vara så att det blir fler utbrott som upptäcks för att vi får allt bättre analysmetoder som kan upptäcka allt lägre parasithalter.

Att förebygga parasitutbrott

Det är viktigt att tänka på att parasiterna är förhållandevis resistenta mot klor, som därför inte kan räknas som en effektiv barriär i detta avseende. Det ska finnas både avdödande och avskiljande mikrobiologiska barriärer i ett ytvattenverk. Man bör göra en mikrobiologisk barriäranalys (MBA) för att kontrollera att vattenverket har tillräckligt antal barriärer.