Hoppa till huvudinnehåll

Läkemedelsrester i dricksvatten

Läkemedelsrester förekommer i miljön och flera studier har påvisat läkemedelsrester i dricksvatten.

Tack vare mycket noggranna analysmetoder går det att påvisa läkemedelsrester i dricksvatten. Därmed går det också att sätta in åtgärder i god tid. Dricksvattnet i Sverige är av mycket hög kvalitet och det viktiga är att arbeta uppströms så att innehållet av läkemedelsrester inte blir ett problem på sikt.

Hur mycket läkemedelsrester finns det i dricksvattnet?

De större undersökningar som har gjorts i Sverige visar att de substanser som kan påvisas förekommer i extremt låga nivåer. Enligt medicinsk expertis innebär halterna som påvisats ingen hälsorisk då mängderna är mikroskopiska.

Hur kan man minska spridning av läkemedel och läkemedelsrester i miljön?

För att förekomsten av läkemedelsrester ska minska i dricksvatten måste förekomsten minska i miljön. Dels behöver läkemedel utformas också med miljön i åtanke så att de till exempel blir mer lättnedbrytbara, dels måste de läkemedel som finns i samhället används på rätt sätt. Överblivna mängder ska alltid lämnas in till en miljöstation eller Apoteket. Läkemedel får under inga omständigheter spolas ned i avloppet.

Studier om läkemedelsrester i dricksvatten

Det har genomförts två större studier av läkemedelsrester i dricksvatten i Sverige, 2007 och 2005. I samband med att resultatet från den första studien presenterades publicerades boken Läkemedel och miljö av Apoteket tillsammans med Stockholms läns landsting och Stockholms universitet