Hoppa till huvudinnehåll

Klorid

Klorid (Cl) i förhöjda halter förekommer i en del kommunala vattentäkter. Höga halter innebär risk för korrosion på ledningsnätet och kan göra att vattnet smakar salt.

Det finns flera orsaker till klorid i vattentäkter. En är salt så kallat relikt grundvatten, det vill säga havsvatten som blivit kvar i landområden som låg under havsnivån under istiden. En annan orsak är havsvatten som tränger sig in i kustnära områden när man tar ut för mycket grundvatten. Kloridhalten kan också bero på vägsalt som infiltrerat ned till grundvattnet. Gränsvärdet för att vattnet ska vara tjänligt med anmärkning är 100 mg/l.

Klorid i svenska vattentäkter

Svenskt Vatten genomförde 1999/2000 en enkät. De som svarade producerade mer än 90 procent av allt vatten som kommer från kommunala vattenverk. Resultaten av enkäten Vattentäkter klorid (pdf) visade att förhöjda kloridhalter då förekom i 80 vattentäkter, fördelade på 55 kommuner.