Hoppa till huvudinnehåll

Bisfenol A (BPA)

Bisfenol A (BPA) är en av de vanligaste kemikalierna i plast. BPA liknar östrogen och kan ha hormonstörande effekter. Det kan frigöras från epoxi som tidigare använts vid invändig beläggning av dricksvattenledningar.

Bisfenol A kan på grund av sina hormonliknande egenskaper ge effekter på fortplantning, inlärningsförmåga och beteende. Det finns misstankar om att bisfenol A även kan orsaka cancer och diabetes, men där är forskarna oense.

Svenskt Vatten anser att försiktighetsprincipen bör tillämpas och så länge kunskapsläget är oklart bör epoxiprodukter undvikas i dricksvatteninstallationer.

Förbjudet i nappflaskor men inte i rör

EU har förbjudit ämnet i nappflaskor. Däremot ansåg man inte att det behövdes något förbud inom andra användningsområden som exempelvis i epoxiplast vid invändig beläggning av vattenledningar (relining). Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket har gjort en kartläggning av tappvattenrör belagda med epoxi. I sin rapport Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör (pdf) skriver de att en riskbedömning baserad på de halter som uppmätts i dricksvatten inte visar på någon risk för människors hälsa.