Hoppa till huvudinnehåll

Bly

Tungmetallen bly kan vara giftig för människor redan i låga halter, men det är mycket ovanligt att dricksvatten ut från vattenverk innehåller bly. Däremot kan material i kontakt med vatten, exempelvis blandare, ge ifrån sig bly då de är nya.

Mässingsblandare kan släppa ifrån sig bly

De höga blyhalter som uppmätts i hushåll har visat sig ha sitt ursprung i bly i mässingsblandare. Boverket har gjort en undersökning som visar att mer än var tredje köksblandare släpper ifrån sig bly.

Man kan minimera mängden bly genom att inte dricka vatten som stått i hushållets ledningar, utan att se till att spola vatten en stund innan man dricker det. Det finns i dag inga krav på godkännande av blandare och kranar, något som VVS-företagen arbetar på att förändra.

Kommunalt dricksvatten har låg blyhalt

Enligt Livsmedelsverket har kommunalt dricksvatten låg blyhalt. År 2009 analyserade myndigheten drygt tusen prover med avseende på bly i kommunalt dricksvatten. Medianvärdet var 0,1 mikrogram bly per liter vatten. Gränsvärdet för bly i dricksvatten är 10 mikrogram per liter.