Hoppa till huvudinnehåll

Bensen

Bensen är ett cancerogent ämne som kan förekomma i vatten. Bensen har aldrig upptäckts i vare sig råvatten eller dricksvatten i Sverige men har däremot påträffats på vissa ställen i övriga Europa.

Bensen finns i bensin men används också inom industrin som lösningsmedel. Ämnet ökar risken för cancer. I Sverige har vi än så länge inte fått uppgifter om att bensen förekommer i rå- eller dricksvatten som används till kommunal dricksvattenförsörjning.

I de gällande dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) finns ändå bensen som gränsvärde. Skälet är att i övriga Europa finns ibland bensen i vatten som används för produktion av dricksvatten.

Svenskt Vatten frågade i april 2006 ett antal medlemskommuner om de någon gång har hittat bensen i sitt rå- eller dricksvatten. Svaren representerar kommunal allmän dricksvattenförsörjning för cirka 3 miljoner personer. Enligt undersökningen har bensen aldrig påvisats.

Förekomst och indikation

Gränsvärdet (otjänligt) för bensen i dricksvatten är 1,0 mikrogram per liter. Halter över gränsvärdet indikerar att råvattnet förorenats av industrier som använder bensen som lösningsmedel, av bensinläckage eller liknande. Bensen kan tränga igenom vissa vattenledningsrör av plast.