Distribution av dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
Vattentorn

Distribution av dricksvatten

När vattnet är färdigbehandlat vid vattenverket ska det distribueras till alla konsumenter. På vägen lagras det i reservoarer och transporteras i ledningar av olika material. I fastigheterna bör man installera återströmningsskydd och vattenmätare.

Vanligtvis lagras dricksvattnet i en lågreservoar vid vattenverket, för att därifrån pumpas ut på nätet. Ute på ledningsnätet finns ytterligare reservoarer, till exempel vattentorn. De finns för att klara av variationerna i förbrukning under dygnet och jämna ut trycket i ledningssystemet.

Vid ledningsbrott, tryckfall eller andra störningar kan mikroorganismer komma in i distributionssystemet. En översikt över problem och rutiner finns i rapporten Mikrobiologiska risker vid dricksvattendistribution (pdf). Genom att installera återströmningsskydd i fastigheter minimerar man risken att förorenat vatten strömmar tillbaka i ledningarna.

Vattenmätare installeras för att mäta kundens förbrukning av kallvatten.

Materialet i vattenledningarna består bland annat av segjärn, stål och plast. Det allmänna ledningsnätet för dricksvatten omfattar cirka 71 000 km, vilket motsvarar nästan två varv runt jorden.

När det gäller dimensionering med mera hänvisar vi till rörnätssidorna.