Hoppa till huvudinnehåll

Klimatpåverkan beräkningsverktyg

Beräkningsverktyget för klimatpåverkan är ett användarvänligt och lätthanterligt verktyg för avloppsreningsverk att själva beräkna sin klimatpåverkan. Beräkningsverktyget har tagits fram av Forskningsprogrammet VA-teknik Södra. Nu finns en ny version av beräkningsverktyget på både engelska och svenska.

Den nya versionen av beräkningsverktyget är uppdaterad med bl a de senaste emissionsfaktorerna och samt några mindre korrigeringar. Tre delar finns, där beräkningsverktyget (Excel) utgör den första. En rapportdel utgör den andra delen, där det diskuteras systemgränser och antaganden som gjorts i verktyget, och en manualdel utgör den tredje delen som syftar till att vägleda användaren av verktyget.
Läs mer här och hämta verktyg, rapport och manual på VA-teknik Södras hemsida