Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning för Revaqs underleverantörer

Från och med år 2020 ställer Revaq krav på att underleverantörer ska utbildas. Svenskt Vatten arrangerar utbildning vid två tillfällen under hösten 2019: den 11 november i Stockholm, och den 21 november i Hässleholm.

Detta för att samtliga berörda ska hinna gå utbildningen innan kravet träder i kraft. Underentreprenörer står för ett mycket viktigt arbete i Revaq.

Bland annat med mellanlagring av slam, beräkning av givor, salmonellaprovtagning och kontakt med tillsynsmyndigheten. Att detta arbete fungerar och sköts korrekt är av största vikt.