Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning för Revaqs underleverantörer

Från och med år 2020 ställer Revaq krav på att underleverantörer ska utbildas. Svenskt Vatten arrangerar utbildning, nytt tillfälle planeras genomföras den 27 oktober 2020. Vi återkommer om utbildningen genomförs digitalt eller fysiskt.

Detta för att samtliga berörda ska hinna gå utbildningen innan kravet träder i kraft. Underentreprenörer står för ett mycket viktigt arbete i Revaq.

Bland annat med mellanlagring av slam, beräkning av givor, salmonellaprovtagning och kontakt med tillsynsmyndigheten. Att detta arbete fungerar och sköts korrekt är av största vikt.