Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten talade om kretsloppet i riksdagen

Den 1 oktober hölls ett seminarium i riksdagen om återföring av näringsämnen och mull från reningsverk till jordbruket. Svenskt Vatten hade tagit initiativet till seminariet tillsammans med riksdagsledamöterna Betty Malmberg (m) och Maria Gardfjell (mp). - Vi står inför ett vägval mellan kretslopp och förbränning, sa Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm.

Över en macklunch med kranvatten samlades ett trettiotal personer i miljö- och jordbruksutskottets sessionssal, varav sju riksdagsledamöter från m, mp, s och sd.

Professor Håkan Jönsson från SLU berättade om betydelsen av att återvinna kväve, fosfor, kalium och organiskt material från avlopp. Han underströk att detta är av betydelse för såväl global resurshushållning som vad gäller säker livsmedelsproduktion och minskad klimatpåverkan.

Folke K Larsson, huvudsekreterare i utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, berättade att utredningen är inne i sitt slutskede. Regeringen tillsatte 2018 en utredning som till den 10 januari 2020 ska lämna förslag. Folke K Larsson redogjorde för några ”problematiska avvägningar” som man brottas med, och nämnde bland annat frågan om ekonomiska aspekter samt talade om vikten av att ta tillvara inte bara fosfor utan också kväve och mullämnen.

Folke K Larsson talade även om ”motiv och scenarier för olika undantag”, det vill säga huruvida utredningen ska föreslå undantag för ett slamspridningsförbud. Han uttryckte sig i sammanhanget positivt om Revaq-systemet.

Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm talade om vikten av att göra rätt val inför framtiden.

- Vi står inför ett vägval mellan kretslopp och förbränning, sa han och varnade för att ett förbränningsspår leder fel. Ett sådant vägval ger bara incitament till mer förbränning, det ger oss fel forskning och fel affärsmodeller.