Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten i debattutspel om den statliga utredningen

Förslaget i utredningen Hållbar slamhantering om krav på återvinning av fosfor är utmärkt, men vi behöver verktyg i Sverige och hela EU för att fosforn inte bara återvinns och riskerar att läggas på hög, skriver Anders Finnson, Svenskt Vatten, och Pär Larshans från Ragn-Sells i Svenska Dagbladet den 24 maj.

I en debattartikel med rubriken ”Dags att förbjuda slöseriet med fosfor” beskriver Anders Finnson och Pär Larshans sin syn på utredningen Hållbar slamhantering. De skriver bland annat: 

”Sveriges utgångsläge är mycket bra. Vi insåg tidigt värdet av att slammet är så rent som möjligt från början. Det har medfört att ungefär en tredjedel av vårt slam i dag kan återvinnas till åkermark, tack vare certifieringssystemet Revaq. Genom ständigt ökande krav på vad som tas in i reningsverken säkerställs ett fungerande kretslopp av näringsämnen som fosfor och kväve mellan stad och lantbruk. Det ska vi vara stolta över.”

Svenska Dagbladet publicerade även två repliker, dels från Roland Ekstrand, Svensk Klimatcertifiering, dels från Magnus Hedenmark med flera, samt en slutreplik från Anders Finnson och Pär Larshans.

Här kan du läsa debattartikeln.