Hoppa till huvudinnehåll

Snart gör de kol i Finland

Hydrotermisk karbonisering – så kallas svenska C-Greens metod för att omvandla slam till biobränsle. Processen tar bara någon timme – i naturen tar samma omvandling miljontals år. Peter Axegård berättar om den nya anläggning i finska Heinola och om planerna på att växa i Sverige.

Berätta om er nya anläggning i Finland! 
Vår utmaning i närtid är att driftsätta vår första fullskaleanläggning vid Stora Ensos massa-/pappersbruk nära Heinola, som ligger nära Helsingfors. Planen är att starta anläggningen om några månader. Om allt går som planerat är nästa utmaning att etablera en motsvarande anläggning vid ett kommunalt reningsverk och att rekrytera för en snabb expansion. 

C-Green förvandlar slam till högvärdigt bränsle. Hur då? 
I korthet behandlar vi slam från reningsverk med vatten och värme, vid cirka 200 grader i en kompakt kontinuerlig process under cirka en timme, utan tillsats av extern värmeenergi. Den värme som krävs bildas i processen genom kemiska reaktioner med organiska ämnen i slammet. I processen omvandlas blött slam till fast närmast luktfritt fast material med en torrhalt på 50 – 70 procent och ett högt energiinnehåll.

Ni är ett företag i startgroparna. Hur påverkas ni av regeringens fosforutredning? 
Det viktigaste är att utredningen resulterar i konkreta slutsatser så att spelplanen definieras. Osäkerhet om hur fosforfrågan ska lösas leder till att många reningsverk kommer att avvakta med konkreta åtgärder. Vare sig det blir krav på fosforåtervinning eller inga kravs alls är det bättre än en osäkerhet om vad som gäller.

Varför är det så viktigt med ett fungerande kretslopp? 
I det stora perspektivet är kretslopp en fråga för människans och ekosystemens långsiktiga existens. Dagens linjära resursflöden är helt enkelt inte hållbara. Alla sektorer behöver bli cirkulära. Vad gäller slamhantering är det angeläget med återvinning av fosfor, kväve och organiskt kol. Lyfter man blicken lite grand finns det en stor potential att generera betydligt med biogas i Sverige.

Biogas är ett mycket miljöpositivt alternativ som fordonsbränsle och till och med bättre än biobaserad bensin och diesel. Vår process kan resultera i en ökning av biogasproduktionen på svenska reningsverk. Ett gott råd till våra politiker är att inte bara satsa på produktionen av drivmedel från skogsavverkningsrester utan också på ökad produktion av biogas från matrester och slam.