Hoppa till huvudinnehåll

Säg hej till Anton Bristav

Svenskt Vatten presenterar en kretsloppsprofil.

1. Hej Anton Bristav, vem är du? 
Jag heter Anton Bristav och jobbar som miljöingenjör i Kungsbacka kommun. På min enhet ansvarar vi för drift och underhåll på de fyra reningsverken och pumpstationer som finns i kommunen. I min befattning ingår bland annat arbetet med Revaq och miljörapporteringen.

2. Vad gör ni just nu? 
För tillfället arbetar jag för fullt med att se över analysresultaten från årsprovet. Årsprovet består av analys för 60 spårelement. Detta görs årligen för att få veta vilka prioriterade spårelement som ska fokuseras på under detta år. I detta undersöks bland annat om vi ser ut att klara målen till år 2025 som finns uppsatta inom Revaq. Jag sitter också med miljörapporterna för våra fyra verk.

3. Största utmaningen med ert arbete? 
Att arbeta med att skapa ett hållbart kretslopp. Samt att hänga med och upptäcka nya lösningar.

4. Varför är det viktigt med ett fungerande kretslopp? 
Eftersom all mänsklig aktivitet har en miljöpåverkan; så är det viktigt att medverka och bidra till att skapa och upprätthålla fungerande kretslopp. Detta eftersom Jordens resurser är begränsade.