Hoppa till huvudinnehåll

Säg hej till Anna Vestling

Svenskt Vatten presenterar en kretsloppsprofil.

Hej Anna Vestling. Vem är du?

- Jag har arbetat inom VA i drygt 20 år. De första 14 åren inom kommunal verksamhet som processingenjör, utredare och VA-chef. De senaste åtta åren har jag drivit egen verksamhet, i dag med tre anställda och inriktning mot VA och biogas. Ett av mina roligaste uppdrag är att sköta Revaq-sekretariatet vilket ger mig möjlighet att arbeta nära de frågor jag brinner mest för – kretslopp och giftfri miljö – samt möta många intressanta människor.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Jag känner förväntan och inspiration för våra framtida utmaningar. En viktig utmaning är hur vi ska nå Revaqs mål år 2025 för vissa av tungmetallerna och spårelementen. De flesta påtagliga punktkällor är nu eliminerade. Viktigt i det fortsatta arbetet är att verken även fortsättningsvis är tydliga med att ställa krav på vilken typ av vatten de har möjlighet att behandla. Det ska också bli spännande att se i vilken utsträckning vi i framtiden kan påverka handeln om innehåll av främmande och farliga ämnen i olika produkter. Till exempel silver i textilier.