Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen tillsätter utredning – och berömmer Revaq

Mitt i den värsta sommarhettan gick regeringen ut och sa att man vill förbjuda spridning av slam på åkermark. Samtidigt riktades berömmande ord till arbetet inom Revaq.

Regeringen utreder för fjärde gången frågan om återföring av näringsämnen via slam. Svenskt Vatten ser kritiskt på beskedet.

- Regeringens ensidiga inriktning på att enbart återföra fosfor och exkludera kretslopp av andra näringsämnen och mull som åkermark också behöver, är ett hårt slag mot de lokala idag fungerande kretsloppen, säger Anders Finnson.

Svenskt Vatten har länge pekat på att en hållbar cirkulär återföring av näringsämnen och mull från avloppsvattnet inte bara handlar om fosfor. Men direktiven till regeringens utredning pekar tyvärr enbart på förbränning för att återvinna enbart fosfor ur avloppsslam.

- Trots att jag är kritisk till att regeringen inte vill använda den fantastisk kretsloppsresurs som slammet utgör så innehåller utredningsdirektiven ett stort erkännande för Revaq-arbetet. Regeringen ger Revaq beröm för det förebyggande arbete som alla VA-verk inom Revaq gör. Regeringen skriver att "Revaq-certifiering är mycket viktigt för att minska föroreningarna vid källan".

- Det är glädjande att Revaqverkens hårda arbete erkänns. Men signalen från regeringen är man tyvärr inte värdesätter ett redan idag fungerande kretslopp.

Svensk Vatten kommer att ställa fakta och expertis till utredarens förfogande och ser fram emot att få bidra till ett konstruktivt utredningsarbete. Regeringens uppdrag inklusive författningsförslag ska redovisas senast 15 september 2019. Regeringen har utsett Gunnar Holmgren till utredare.

Läs utredningsdirektivet.