Per Fimmerstad, Taxinge Gods - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Per Fimmerstad, Taxinge Gods

På Taxinge använder man Revaqcertifierat slam för gödsling av åkermark där det odlas höstvete, höstraps, korn och gräsmattor. På Taxinge har man använt rötslam sedan 1970-talet, och godset började med Revaq från start.

Varför använder ni Revaqslam?

- Därför att slammet ger mikrobiologisk aktivitet och mullämnen, vilket inget mineralgödsel ger. Så trots att det är rötat ger det liv och lite mat till maskar, svampar och mikroorganismer, säger Per Fimmerstad vid Taxinge Gods.

- Slam ger högre skördar över tid jämfört med mineralgödsel. Det grundar jag både på praktisk erfarenhet och på all forskning som ger stöd för detta, säger Per.

Under åren har godset tagit över flera gårdar som varit dåligt hållna. Efter systematiskt arbete med dränering, kalk och gödsel når man ofta mycket goda resultat på tre, fyra år.

- Det är helt fascinerande att se vilka förbättringar som görs, och man skulle aldrig komma ikapp med bara mineralgödsel. Så här har slammet stor betydelse, berättar Per.

Från vilken entreprenör kommer slammet?

- Vi får vårt slam från Ragnsells. Jag uppväxt med Ragnsells, en väletablerad och seriös aktör.

Det finns en diskussion om att helt stoppa slam och istället välja förbränning. Har du någon åsikt i den frågan?

 - I mina ögon är detta med spridning av bra slam ett storskaligt kretslopp som vi klarar fint på strukturell nivå. Det är viktigt. För mig är det huvudlöst att låta detta slam gå till förbränning. Att bränna en produkt som har stort värde i livsmedelsproduktion är helt fel.

Finns det risk för negativ kritik som kunde skada era affärsintressen på grund av att ni använder Revaqslam?

- Nej, jag upplever inte att det finns en sådan risk över huvud taget, inte i konsumentledet heller, avslutar Per Fimmerstad.