Hoppa till huvudinnehåll

Nytt om företagens utsläpp av miljögifter

Broschyren "Minska företagets utsläpp av miljögifter" finns nu i en uppdaterad version.

Broschyren, som är baserad på Svenskt Vattens publikation "Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet" (P95), innehåller bland annat riktlinjer till miljöfarliga verksamheter. Till exempel information om avloppsrening, lagar och regler, och krav för att anslutning till det kommunala VA-systemet. 

Läs vidare