Hoppa till huvudinnehåll

Nya Svenska Näringsplattformen

Vi har pratat med Emma Lundin, RISE och Klara Westling, IVL, projektledarna bakom Svenska Näringsplattformen (SNP).

Näringsplattformen leds av RISE och koordineras gemensamt av RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet för att säkerställa oberoende och empiriskt understödd informationsspridning och -inhämtning. Näringsplattformen är initierad av RISE, IVL och sju olika VA-organisationer i Sverige och fokuserar i dagsläget i huvudsak på näringsåtervinning från strömmar med ursprung i avlopp.

Emma Lodin, RISE Klara Westling, IWL

- Varför behövs en svensk näringsplattform?

Vi har under de senaste åren sett ett stort behov hos främst VA-organisationerna av en samordning inom området näringsåtervinning från avloppsströmmar. VA-organisationerna står inför potentiellt stora investeringar och känner samtidigt en stor osäkerhet inför vad som gäller och vad som fungerar. Näringsplattformen behövs här för att kanalisera gemensamma aktiviteter och skapa förutsättningar för kunskapsutbyte och på så sätt optimera samhällets resurser. Fem VA-organisationer har till och med varit med och finansierat uppstarten av plattformen tillsammans med Vinnova.

Samtidigt behövs kommunikation och delaktighet av de som har behov av näringsämnena, lantbruket och livsmedelsproduktionen, för att skapa en värdekedja som efterfrågas och är attraktiv. Idag är marknaden för återvunna näringsämnen väldigt begränsad. Det händer mycket inom området just nu, teknikutvecklingen går snabbt framåt samtidigt som det råder en stor osäkerhet kring framtida krav kring slamhantering och näringsåtervinning. Det som uttrycks från många håll är ett behov av samordning kring forskning, teknikutveckling, kunskaps- och erfarenhetsåterföring och omvärldsbevakning. 

- Vilken respons har ni fått i samband med plattformen? 

Vi har fått en väldigt positiv respons! Både från våra medlemmar men även från internationella aktörer som driver liknande frågor i andra länder.

- Vad har ni gjort hittills och hur ser era planer ut för framtiden? 

Vi har genomfört två stora plattformsmöten, ett fysiskt på Henriksdals ARV i december 2019 och ett digitalt nu i maj 2020. På dessa möten har det varit ett stort och aktivt deltagande och feedbacken till oss efteråt har varit väldigt upplyftande och visar på att det ger momentum i frågan. På dessa möten försöker vi blanda presentationer av aktuella spännande projekt inom området, studiebesök på den anläggning som står som värd för mötet och inspirerande omvärldsbevakning och erfarenhetsåterföring. En annan viktigt del i de hittills anordnade mötena har varit att i blandade grupper, med representanter från olika aktörer diskutera en framtidsvision, hur ser behoven ut och vilka barriärer och möjligheter finns.

Vi har också ordnat en workshop med specifikt tema på Hållbarhetsanalys, byggt upp en hemsida (www.ri.se/svenskanaringsplattformen), tagit fram ett styrdokument på hur plattformen ska drivas och organiseras.

- Hur kan plattformen komma till nytta för olika typer av aktörer med olika behov? 

Plattformen är tänkt att samla alla aktörer som har möjlighet och/eller intresse av att tillsammans påverka och driva utvecklingen i Sverige för att maximera resurshantering av växtnäringsämnen med ursprung i avlopp. För vem som, är det fritt fram att delta på de öppna event som SNP samt följa våra nyhetsbrev som kommer ut 4 gånger per år.

Plattformen står fortfarande på barnsben och dess ”verksamhet” kommer kalibreras kontinuerligt utefter olika aktörers behov som är i linje med plattformens vision: att det år 2050, finns tydliga och långsiktiga regelverk som säkerställer återföring av näringsämnen med ursprung i avlopp, att återföringen sker med säkra produkter som håller hög kundanpassad kvalitet, och att Sverige minskat sitt beroende av import av gödsel från andra länder.