Hoppa till huvudinnehåll

NSVA:s nyckel till framgångar med kemikalier

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps har koll på kemikalierna i avloppsvattnet – tack vare så kallade kemikalieinventeringar, berättar en medarbetare.

Berätta om era kemikalieinventeringar!

Erfarenheten av det arbete vi gjort hittills hos större verksamheter är att de tar ansvar för sina kemikalier. De har koll på vilka produkter som innehåller ämnen som är mindre bra och jobbar med utfasning. Kanske har vårt fokus på kemikalieinventering bidragit till att utfasningen gått snabbare.

I dagsläget avleds i stort sett inga utfasningsämnen från större verksamheter, vilket förstås är en stor förbättring. Arbetet med utfasning vid mindre verksamheter påbörjades under hösten 2017. Det är lite större spridning på kunskapsläget vad gäller kemikalier, men de allra flesta är positiva och har stor förståelse för de krav vi ställer. Det är mer en pedagogisk utmaning.

Om företagen har blivit bättre, hur är det med hushållen? 

Om hushållen blivit bättre eller sämre vågar jag inte svara ja eller nej på. Vi arbetar med information till hushållen, bland annat i kundblad tillsammans med fakturan. Invånare hör av sig med frågor och funderingar, vilket jag ser som ett kvitto på engagemang. Det finns en stor vilja att ”göra rätt”. 

Vilka är de största utmaningarna med kretsloppsarbetet?

En viktig del av kretsloppsarbetet är att förhindra att farliga ämnen når spillvattnet. För verksamheter har vi verktyg att hantera detta, men vi har svårare att kontrollera och begränsa hushållens användning av kemikalier. Vi arbetar med information för att skapa medvetenhet som främjar bra val, men det bästa hade varit om produkter med farliga ämnen inte fanns på marknaden.