Hoppa till huvudinnehåll

MACRO ska ge bättre resurshushållning

MACRO är ett projekt som utvecklar system och teknik för tätbebyggda områden, som i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och i H+ i Helsingborg. Projektledaren Maria Lennartsson tror på den nya tekniken för återvinning av vatten och värme.

Ni fokuserar på system för tätbebyggda områden. Varför är det ett viktigt område att utveckla? 

Våra utredningar har visat att det finns ytterligare potential att vidareutveckla och förbättra avloppshanteringen. Källsorterande system är en möjlig väg, som har potential att ge bättre resursutnyttjande, genom kretslopp av näring, energi och vatten.  

Berätta om något konkret exempel från projektet som du tycker bidrar till bättre kretslopp!

En fråga som kanske inte alltid lyfts upp är möjligheten att på ett enklare sätt återvinna värme på fastighetsnivå. Med fastighetsnära lösningar och källsortering kan energiåtervinning från avlopp ökas med upp till 70 procent jämfört med konventionella lösningar i reningsverk.  

En aspekt handlar om bättre hushållande av vatten. På vilket sätt ser du att vi kan bli bättre på det? 

Vattenbesparing blir en allt viktigare fråga och genom att storskaligt använda vakuumteknik går det att minska vattenanvändningen med 10-15 procent, vilken är en betydande besparing. Även gråvattnet skulle gå att återanvända, beroende på reningsteknik. I Norra Djurgårdsstaden kommer vi utreda möjligheten att även återanvända renat gråvatten i någon form.