Hoppa till huvudinnehåll

Ny på jobbet – Elin Kusoffsky, utredningsingenjör Uppsala Vatten

Vad jobbar du med just nu?

- Just nu pågår väldigt mycket aktivitet på uppströmssidan på Uppsala Vatten. Vi håller på med kemikalieinventeringen av C- och U-verksamheter och diskuterar kemikalieanvändning, handlingsplaner och åtgärder i parti och minut. Ett annat stort arbete som pågår är att flera stora verksamheter inom medicin/bioteknik har pågående miljötillståndsprocesser där mycket tid läggs på remisser och diskussioner om nya utsläppskrav. Förutom det är det såklart mycket arbete med att summera det gångna året och planera upp det nya. Vi är många som är nya på Uppsala Vatten också, så en del resurser läggs även på internkommunikation på bolaget – att få med alla i det viktiga kretsloppsarbetet.

Vilken är den största utmaningen med ditt arbete?

- Den största utmaningen är att prioritera sin tid, åtgärder och verksamhetens resurser. Det finns så mycket som kan göras och en sådan stor vilja att nå långt i denna viktiga fråga – det är lätt att starta mer än man hinner ro i mål.

Varför är det så viktigt med ett fungerande kretslopp?

- Ett fungerande kretslopp och uppströmsarbete tycker jag är viktigt på många nivåer samtidigt. Dels för att ett förebyggande arbete får så många goda effekter i stort. På den globala skalan handlar det såklart mycket om dels ett hållbart utnyttjande av resurser som fosfor och kväve och miljön kring tillverkningen av konstgödsel. På den lokala skalan handlar det ju även om de mull bildande ämnena och att kunna ta hand om vår livsmedelsproducerande jord utan att den förstörs, varken genom kemikalietillförsel eller för all del genom att mullhalten minskas genom det moderna jordbruket. Förutom slammet som ska vara rent nog att producera våra livsmedel i, leds ju Uppsala avloppsvatten efter rening också till Stockholmsregionens råvattentäkt – och viktigare än så blir väl knappast ett kretslopp?