Hoppa till huvudinnehåll

Fem frågor till Jan Svärd, EasyMining

EasyMining är ett av flera svenska företag som tagit sig an utmaningen att bidra till ett fungerande kretslopp. VD Jan Svärd berättar hur det går till.

- Vi har en teknik som gör att man kan fånga fosfor, järn och aluminium ur reningsverkens slam. I dag läggs cirka 25 procent av reningsverkens slam på åkrar. Vi siktar in oss på de cirka 75 procent som inte återanvänds. Vi avgiftar i två steg. Först, först genom förbränning. Sedan genom att vi tar askan och utvinner fosfor, järn och aluminium. Vi gör det på ett miljömässigt bra sätt.

Varför är det så viktigt med ett fungerande kretslopp? 

- För mig handlar det om att vi ska kunna överleva med en växande befolkning på jorden. Vi har ändliga resurser som måste återvinnas. Det måste göras utan att vi ansamlar gifter.

Vilken är den största utmaningen i ert arbete? 

- Den största utmaningen är lagstiftningen. I Sverige har man funderat på det här i 16 år – och vi har fortfarande ingen plan för hur återvinning ska ske. I Tyskland har man beslutat att över hälften av fosforn från reningsverken ska återvinnas från år 2030.

Hur illa är det med tillgången till fosfor? 

- I EU kommer cirka 90 procent från Marocko och Ryssland. EU är helt beroende av dessa länder för sin livsmedelsförsörjning. Fosfor finns redan i kretsloppet, problemet är att det är ”utspätt” och inte går att använda. Om vi inte återvinner kommer det att bli brist på fosfor, men om vi återvinner så kommer det inte att vara något problem.

Svenskt Vatten har tagit initiativ till ett fosfornätverk. Varför behövs det? 

- Jag tror det är jätteviktigt att det finns den gruppen finns, även om vi har olika idéer och lösningar. Vi behöver gemensamt tala om problemet så att vi kan ta vårt ansvar för den cirkulära ekonomin.