Hoppa till huvudinnehåll

Ett världsunikt avloppssystem

I Helsingborg testas just nu ett världsunikt, ”källsorterande” avloppssystem. Effekterna är mycket goda, menar Hamse Kjerstadius, doktor i VA-teknik och utvecklingsingenjör på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA).

Återföringen av fosfor och kväve till jordbruket ökar med fyra respektive sju gånger, jämfört med det nationella genomsnittet tack vare det nya ”källsorterande” avloppssystemet. Även biogasproduktionen ökar kraftigt med det nya avloppssystemet som nu byggs i en stadsdel i Helsingborg.

- Det är en mycket signifikant skillnad från vanliga system. Men det är inte heller så konstigt. Dagens system är inte utformade för återvinning. Det är däremot källsorterande system, säger Hamse Kjerstadius.

Systemet bygger på ”tre rör ut”. Det är ett tredelat spillvatten nät för klosettvatten, matavfall och BDT-vatten (bad, disk, tvätt).

- På reningsverket leds klosettvatten och matavfall direkt till rötkammare. Detta ökar biogasproduktionen jämfört med dagens system där vi istället spenderar 40 procent av reningsverkens elförbrukning på att oxidera kol till koldioxid i aktiv slam processer.

- Källsorterande system ger en rad fördelar. Den kanske viktigaste är att vi får en möjlighet att sluta kretslopp för makro- och mikronäringsämnen mellan stad och land. De viktigaste är NPKS.

Att återvinna fosfor kan vi göra med slamförbränning, men skall vi återvinna de andra ämnena (kväve, kalium, svavel och mikronäringsämnen) så måste vi byta avloppssystem.

Hamse Kjerstadius tror att källsorterande avloppssystem kan bli vanligare i framtiden.

- I Europa finns det flera områden under uppbyggnad. Till exempel i Amsterdam, Hamburg och Ghent. I Sverige utreder Stockholms stad att införa källsorterande system i delar av Norra Djurgårdsstaden och flera andra kommunala VA-bolag är intresserade. Vi hoppas att erfarenheterna från Helsingborg blir så goda att man på allvar överväger källsorterande avloppssystem vid långsiktig planering av VA-system.

NSVA har tillsammans med Helsingborgs stad tilldelats 2018 års Avlopps & Kretsloppspris.