Hoppa till huvudinnehåll

ÅF-Pöyry: Slamförbränning – har vi koll på klimatpåverkan?”

Från Vattenstämman i Örebro.

Under rubriken ”Slamfrågan flammar upp i Sverige” talade Maria Bennet och Nathalie Stärner från ÅF-Pöyry på årets Vattenstämma. Deras budskap var tydligt: 
– Vi är i behov av lagstiftning nu, så att kommunerna vågar investera.

Seminariet som lockade ett 50-tal åhörare tog upp skillnaderna i synen på slam i olika länder. I Centraleuropa har förbränning länge varit regel, medan Sverige och Finland, med hårdare regler för slam än EU, har använt slam på åkermark.

Nu sker förändringar, menade Maria Bennet och Nathalie Stärner. Ny lagstiftning införs i både Tyskland och Schweiz, som kräver att fosforn ska återvinnas. I Finland har ett nytt läge uppstått sedan livsmedelsindustrin vägrat att sälja varor som kommer från slamgödslad mark. Det har pågått en stark lobbying, vilket lett till problem att bli av med slammet. Regeringen har därför dragit igång en rad olika projekt för att finna lösningar på slamfrågan.

ÅF-Pöyry, tidigare ÅF, har 16 000 konsulter, varav 350 arbetar med vattenfrågor, och medverkar i flera av projekten.

- Det handlar om certifieringsfrågor, och där tittar vi på Revaq, teknikutveckling, förbränning och termisk behandling. Det handlar även om transporter av slam liksom om den samlade miljö- och klimatbelastningen vid olika metoder.

Maria Bennet uttryckte oro över att den nu pågående fosforutredningen som ska vara klar den 15 september åter igen kommer att skjutas på framtiden.

– Vi vet att många kommuner nu utreder vad man ska göra med slammet i framtiden. Alla väntar på besked, sa Maria Bennet.