Vattenbokhandeln - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenbokhandeln

I Svenskt Vattens webbshop, Vattenbokhandeln, hittar du rapporter, publikationer, meddelanden och trycksaker. Här kan du köpa och ladda ner över 600 olika publikationer och forskningsartiklar inom VA.

Om Vattenbokhandeln

Vattenbokhandeln vänder sig till företag och organisationer som arbetar med dricksvatten, avlopp, slam och infrastrukturerna runt detta.

Exempel på publikationer som finns till försäljning:

 • P122 Rörinspektion av avloppsledningar i mark
 • P120 VA-taxa
 • P119 VA-avtal
 • P118 Säkerhetshandbok
 • P117 Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk

Exempel på forskningsrapporter (SVU) som är fria att ladda ned:

 • Klimatförbättrad betong för dricksvattenanläggningar
 • Säkra och snabba ledningsnätsarbeten
 • Juridiska utmaningar när avloppsvatten blir tekniskt vatten
 • Erfarenheter av LTA-system
 • Värmeåtervinning ur avloppsvatten
 • Beteendeförändring och vattenbesparing
 • Rening av mikroplast i dagvatten från motorväg
 • Digitalisering av den svenska VA-branschen

 

Besök Vattenbokhandeln här.