Hoppa till huvudinnehåll

Säkert dricksvatten

  • Lagstifta om skyldighet att inrätta vattenskyddsområden (VSO) utifrån risknivå och skyddsbehov.
  • Om pågående markanvändning avsevärt försvåras ska eventuell ersättning till verksamhetsutövaren belasta VA-kollektivet.
  • Långsiktiga förutsättningar, finansiering, mål och medel för den nationella samordningsgruppen för dricksvatten måste säkerställas.
  • Rätten att vidta sanktioner mot kunder som inte följer krav på begränsningar, t.ex. bevattningsförbud måste skärpas.