Hoppa till huvudinnehåll

Klimatanpassning – dagvatten och skyfall

  • Kommunen ska vara skyldig att ange vilken risknivå kommunen ska anpassas till samt att göra en översvämningskartering.
  • VA-huvudmannens anläggning ska kunna hantera normal nederbörd, upp till s.k. 10-årsregn.
  • I detaljplanen ska det regleras hur vatten ska ledas och hanteras på markytan.
  • Ledningsrättslagen bör ändras till att gälla även andra anläggningar än ledningar, till exempel diken och magasin.