Hoppa till huvudinnehåll

Kemikalier

  • Förorenaren ska betala.
  • Ett producentansvar, både för produkters miljökonsekvenser men också för skyddsåtgärder som andra tvingas vidta och bekosta, måste finnas. 
  • Ett förebyggande arbete måste bedrivas för att minimera, eller förbjuda, skadliga ämnen i kretsloppen.