Hoppa till huvudinnehåll

Forskning och innovation

  • Sakägarnas inflytande över forskningsmedlen måste stärkas.
  • Riktade utlysningar till områden med stora behov, som VA, måste till.
  • Regeringen bör fortsätta att satsa stort på forskning och innovation inom samhällsbyggnad, men det krävs även ökade – och öronmärkta – satsningar för att hantera klimatomställningens konsekvenser och inverkan på vattenfrågorna.  
  • VA-sektorn kan inte på egen hand hantera konsekvenserna av stora klimatförändringar varför tvärsektoriella forskningssatsningar är av särskild vikt.