FD Vem ansvarar för LTA-system? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vem ansvarar för LTA-system?

I vissa fall innebär områdets topografiska förhållanden att det behövs en konventionell självfallslösning för avloppet. Det kan göra det betydligt dyrare att bygga ut den allmänna VA-anläggningen. Lösningen ligger ofta i användandet av s.k. LTA-system som består av små pumpenheter, en per fastighet, som i de flesta fall placeras inne på fastigheten.

Huvudmannen ska införskaffa, installera samt vid behov utföra service och byta ut anordningen eller delar av den. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla LTA-pumpenheten med installationen i övrigt. Enligt 20 § vattentjänstlagen är fastighetsägaren skyldig att upplåta plats på fastigheten för pumpenheten. Var den placeras på fastigheten bestämmer huvudmannen. Fastighetsägaren har dessutom det löpande tillsynsansvaret för anordningen samt dess elförsörjning och skyldighet att anmäla fel till huvudmannen.