FD Vattenmätaren är huvudmannens egendom - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenmätaren är huvudmannens egendom

När vattenförbrukningen hos fastighetsägare ska fastställas genom mätning tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Vattenmätarens plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Fastighetsägaren ska fortlöpande utöva tillsyn över de särskilda anordningar och vattenmätare som finns inne på fastigheten och skydda dessa från skada. Fastighetsägaren ska underrätta huvudmannen om driftstörningar och behov av åtgärder.

Det är huvudmannen, som ägare av vattenmätaren, som garanterar att vattenmätaren visar rätt. Korrekt vattenmätning är ett sätt för huvudmannen att ta ut
avgifter av fastigheterna efter skälighet och rättvisa enligt 31 § vattentjänstlagen. Regelverk som huvudmannen har att följa såsom ägare av vattenmätare är:
• Förordning om vatten- och värmemätare (1994:99)
• Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter om vattenmätare (STAFS 2006:5)
• Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare (STAFS 2007:2)