Olika mål - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Olika mål, olika lag

Ärenden där en kommun har överklagat ett föreläggande från länsstyrelse att tillhandahålla allmänna vattentjänster kommer att handläggas enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Samma lag ska även tillämpas på ärende om ansökan om utdömande av vite.

Vid andra typer av mål enligt vattentjänstlagen kommer rättegångsbalkens regler om tvistemål att gälla för handläggningen. Det innebär bl.a. att ett mål regelmässigt kommer att inledas genom ansökan om stämning.