Hur nära fastigheten måste en förbindelsepunkt vara belägen? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hur nära fastigheten måste en förbindelsepunkt vara belägen?

Förbindelsepunktenska ligga i fastighetens omedelbara närhet, vilket i princip innebär strax utanför fastighetsgränsen. Många kommuner har valt att låta den vara belägen 0,5 m utanför fastighetsgränsen.