Är det ett allmänt intresse att förse kommunens storindustri med vatten? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Är det ett allmänt intresse att förse kommunens storindustri med vatten?

En allmän anläggning bör ordnas och drivas så att andra allmänna intressen också kan tillgodoses om det är förenligt med anläggningens huvudsakliga mål. Andra allmänna intressen är exempelvis brandbekämpning. Det är aldrig ett allmänt intresse att en storindustri förses med vatten från den allmänna anläggningen i vattentjänstlagens mening.