Hushållsändamål - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vatten för hushållsändamål

Huvudmannen är som nämnts ovan inte skyldig att tillhandahålla tjänster av annan beskaffenhet än som behövs för hushållsändamål. Trots detta bör den allmänna anläggningen, när det är förenligt med de huvudsakliga ändamålen (som är att skydda människors hälsa och miljön), ordnas och drivas så att också andra allmänna intressen som har behov av anläggningen kan tillgodoses. Exempel på detta kan vara räddningstjänstens behov av släckvatten.