Kommunal - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Inte huvudmannens skyldighet

Den kommunala skyldigheten enligt 6 § vattentjänstlagen kan inte ges eller delegeras bort till huvudmannen för den allmänna anläggningen, om den är annan än kommunen.

Detta kan ha viss betydelse om huvudmannaskapet ligger hos en annan juridisk person, t ex ett kommunalt bolag. Förhållandet förutsätter att det finns en överskommelse mellan kommunen och huvudmannen rörande etablerande av nya verksamhetsområden eller utökning av befintliga. Om huvudmannen mot all förmodan nekar så måste kommunen själv ta på sig huvudmannaskapet.